Монофазни еднобедрени трансформатори 30VA - 2500VA

Входно напрежение: до 500V
Изходно напрежение: до 1000V
Открита конструкция
Хоризонтален монтаж
Изводи: трансформаторни клеми
Температурен клас на изолация:
B- 130°C/F – 155°C; /H – 180°C
Честота: 50/60 Hz
Околна температура: 40 °C
Защитен клас: I / II
Индекс: IP00
Диелектрична якост: 2100V/ 4000 V


Виж чертеж и размери