Търговия с електроматериали и ел.апаратура НН


Магазин:
гр. Пловдив
кв. Христо Смирненски
ул.София №25

Продава:


  Ел. апаратура НН;
  Контактори;
  Релета за време;
  Прекъсвачи;
  Термични защити;
  Моторни защити;
  Дигитални мултимери;
  Честотни регулатори;
  Пакетни ключове;
  Ел. двигатели;
  Бутони;
  Крайни изключватели;
  Кабели;
  Табла;
  Косинус φ регулатори;
  Въздушни пускатели и др.

Партньорство с чужди фирми: