Трифазни трансформатори

Мощност: от 0.5 kVA до 25 kVA
Входно напрежение: до 3x500V
Изходно напрежение: до 3x1000V
Схема на свързване: по задание на клиента
Открита конструкция
Хоризонтален монтаж
Изводи: трансформаторни клеми
Температурен клас на изолация:
F – 155 °C; / H – 180 °C
Честота: 50/60 Hz
Околна температура: 40 °C
Защита от късо съединение: с / без
Защитен клас: I
Индекс: IP00
Диелектрична якост: 4000 V
IEC Norm: EN 61558
Заземителна клема


Виж чертеж и размери
Виж схема на свързване